voor startups en scale-ups die willen weten wat marktonderzoek oplevert

Wat levert marktonderzoek me op?

Bedrijven die twijfelen of ze marktonderzoek willen inzetten stellen me vaak de vraag: wat levert het me op? En dan niet alleen in de vorm van kennis, maar ook financieel. Omdat het simpelweg niet mogelijk is daar een hard getal op te plakken, zien bedrijven er nog regelmatig van af. Vanuit mijn perspectief is dat natuurlijk een gemiste kans. Niet alleen voor mijzelf maar ook zeker voor het bedrijf dat over het onderzoek twijfelde.

Als je écht wil weten wat marktonderzoek cijfermatig oplevert, moet je 2 identieke bedrijven hebben waarvan de één wel en de ander geen marktonderzoek laat uitvoeren en vervolgens het verschil in omzet of winstgevendheid vaststellen. Maar identieke bedrijven bestaan er natuurlijk niet. Dus is er een andere vorm van bewijslast nodig om bedrijven te overtuigen van de waarde van marktonderzoek.

In mijn geval zijn dat praktijkcases, waarbij uitkomsten van het onderzoek bedrijven op andere gedachten hebben gebracht. Voor een nieuw type zonnepaneel bleek de bouwmarkt bijvoorbeeld een veel interessanter kanaal om het product aan te bieden dan vooraf was bedacht. Voor een nieuwe smart home oplossing was een abonnementsmodel uitgewerkt maar is daar vanuit de inzichten van het onderzoek toch van afgeweken. Voor de lancering van een nieuwe app is het bestaande marketingplan op basis van de inzichten uit het onderzoek volledig herzien. En bij een onderzoek naar een duurzaam vervoermiddel zijn op basis van onderzoek 2 verschillende doelgroepen gedefinieerd waar men vooraf dacht op één doelgroep te moeten richten.

Uiteindelijk hebben dergelijke keuzes enorme impact op het succes van het bedrijf. Die niet direct getalsmatig hard zijn te maken, maar het heeft wel bewezen dat het de investering waard is geweest. En los van de directe voordelen die het biedt, zijn er ook nog de indirecte voordelen: door cijfermatig inzicht kunnen investeerders overtuigd worden om met jouw bedrijf in zee te gaan en heb je ook een mooi middel om marketing mee te bedrijven.

Goed uitgevoerd marktonderzoek kan dus op meerdere manieren waarde toevoegen voor je bedrijf. Idealiter zet je het in wanneer je plannen nog in ontwikkeling zijn zodat je bij kan sturen. Vaak genoeg heb ik gezien dat onderzoek bedrijven heeft behoed voor verkeerde keuzes op strategisch niveau. Die waarde is vele malen groter dan dat het onderzoek ooit heeft gekost.

Jouw beste Business Model Canvas op basis van marktonderzoek

Het Business Model Canvas is een ondernemingsplan op één A4. Via 9 bouwstenen breng je jouw bedrijfsplan overzichtelijk in kaart. Het Business Model Canvas is eenvoudig in opzet, maar belicht wel alle relevante aspecten voor een goede bedrijfsvoering. Om die reden wordt het door veel startups gebruikt.

 Via marktonderzoek kun je jouw Business Model Canvas inrichten of aanscherpen. Veel bouwstenen uit het model zijn via marktonderzoek goed te achterhalen: wie zijn mijn meest kansrijke doelgroepen? Welke boodschap spreekt het meeste aan? Via welke kanalen kan ik mijn product het best aanbieden? Waar moet ik adverteren? En met welke partners kan ik het beste in zee gaan?

Sommige bouwstenen kan je direct uitvragen, andere bouwstenen zijn een afgeleide van de inzichten die we via marktonderzoek verkrijgen. Zo kun je beter niet aan consumenten vragen wie logische partners zijn voor jouw bedrijf. Maar kun je wel op basis van interesses en voorkeuren die uit het onderzoek naar voren komen geschikte partners selecteren.

Ook voor het verdienmodel geldt dat je dit niet direct uit kan vragen, maar je kunt wel binnen een onderzoek verschillende verdienmodellen aan afzonderlijke doelgroepen met een vergelijkbare samenstelling toetsen. En op basis van de verschillen in uitkomsten nagaan welk verdienmodel de meeste kans op succes heeft.

Heb je al een Business Model Canvas? Hoe is die tot stand gekomen? Heb je daar inzichten voor verzameld zodat je zeker weet dat de inrichting van jouw model de juiste is? Zet marktonderzoek in om jouw model te valideren en je hebt een veel meer vertrouwen dat de koers die je vaart de juiste is. En wees niet bang om het model aan te passen wanneer je tot andere inzichten komt. Hoe eerder je anticipeert, des te groter de kans op uiteindelijk succes.

De kracht van pr-onderzoek

Bedrijven die twijfelen of ze marktonderzoek willen inzetten stellen me vaak de vraag: wat levert het me op? En dan niet alleen in de vorm van kennis, maar ook financieel. Omdat het simpelweg niet mogelijk is daar een hard getal op te plakken, zien bedrijven er nog regelmatig van af. Vanuit mijn perspectief is dat natuurlijk een gemiste kans. Niet alleen voor mijzelf maar ook zeker voor het bedrijf dat over het onderzoek twijfelde.

Als je écht wil weten wat marktonderzoek cijfermatig oplevert, moet je 2 identieke bedrijven hebben waarvan de één wel en de ander geen marktonderzoek laat uitvoeren en vervolgens het verschil in omzet of winstgevendheid vaststellen. Maar identieke bedrijven bestaan er natuurlijk niet. Dus is er een andere vorm van bewijslast nodig om bedrijven te overtuigen van de waarde van marktonderzoek.

In mijn geval zijn dat praktijkcases, waarbij uitkomsten van het onderzoek bedrijven op andere gedachten hebben gebracht. Voor een nieuw type zonnepaneel bleek de bouwmarkt bijvoorbeeld een veel interessanter kanaal om het product aan te bieden dan vooraf was bedacht. Voor een nieuwe smart home oplossing was een abonnementsmodel uitgewerkt maar is daar vanuit de inzichten van het onderzoek toch van afgeweken. Voor de lancering van een nieuwe app is het bestaande marketingplan op basis van de inzichten uit het onderzoek volledig herzien. En bij een onderzoek naar een duurzaam vervoermiddel zijn op basis van onderzoek 2 verschillende doelgroepen gedefinieerd waar men vooraf dacht op één doelgroep te moeten richten.

Uiteindelijk hebben dergelijke keuzes enorme impact op het succes van het bedrijf. Die niet direct getalsmatig hard zijn te maken, maar het heeft wel bewezen dat het de investering waard is geweest. En los van de directe voordelen die het biedt, zijn er ook nog de indirecte voordelen: door cijfermatig inzicht kunnen investeerders overtuigd worden om met jouw bedrijf in zee te gaan en heb je ook een mooi middel om marketing mee te bedrijven.

Goed uitgevoerd marktonderzoek kan dus op meerdere manieren waarde toevoegen voor je bedrijf. Idealiter zet je het in wanneer je plannen nog in ontwikkeling zijn zodat je bij kan sturen. Vaak genoeg heb ik gezien dat onderzoek bedrijven heeft behoed voor verkeerde keuzes op strategisch niveau. Die waarde is vele malen groter dan dat het onderzoek ooit heeft gekost.

Wil jij weten wat marktonderzoek voor jou kan opleveren?

Neem dan contact op via info@factbased.nl of bel 06-36287443.

Neem contact op