Fact based staat voor:

  • Toevoegen relevante context
  • Specialiseren in een select aantal thema’s
  • Weinig schakels, efficiënte trajecten
  • Smartphone als uitgangspunt
  • Inspirerende rapportages

Don't take a designer and tell them to build a bridge. Bring them to the canyon and see what they come up with.

Claudia Kotcha

Relevante context

Onderzoeken staan nooit op zichzelf. Hoe consumenten handelen binnen bepaalde thema’s wordt vaak verklaard vanuit achterliggende drijfveren. In veel onderzoek ontbreekt die bredere context. Doordat wij over zeer veel inzichten over onze respondenten beschikken, zijn wij in staat de koppeling te maken tussen de resultaten op uw specifieke vraag en deze achterliggende drijfveren.

Specialisme in select aantal thema’s

Fact Based heeft zich in een drietal thema’s gespecialiseerd: vakantie & vrije tijd, mobiliteit en duurzaamheid. Bent u binnen één van deze drie thema’s actief, dan bieden wij extra toegevoegde waarde binnen onderzoekstrajecten. We verzamelen continu trendinzichten zodat we nog beter snappen wat de ontwikkelingen binnen deze thema’s zijn. De keuze voor deze thema’s is tot stand gekomen door ervaring en persoonlijke interesse.

Weinig schakels, efficiënte trajecten

Bij Fact Based schakelt u tijdens trajecten zoveel mogelijk met één persoon, zowel in de offerte- als in de opdrachtfase. Wij geloven dat zo weinig mogelijk schakels binnen een traject de kwaliteit van het onderzoek vergroot. Voor u betekent het dat u weet met wie u te maken heeft en geen zaken dubbel hoeft af te stemmen. Dit resulteert in efficiënte trajecten waar zowel u als wij geen overbodige tijd aan kwijt zijn.

Smartphone als uitgangspunt

De dominante rol van de smartphone betekent dat er anders naar onderzoek gekeken moet worden. Steeds meer respondenten vullen vragenlijsten via de smartphone in. Maar nog altijd zijn veel onderzoeken niet geschikt voor de smartphone. Fact Based neemt de smartphone altijd als uitgangspunt en zorgt ervoor dat de vragen en antwoordopties goed op de smartphone te lezen zijn. Vragenlijsten hebben een maximale invulduur van 5 minuten omdat een langere vragenlijst vaak niet meer serieus wordt ingevuld. Dit betekent dat grotere onderzoeken worden opgeknipt in modules, zodat respondenten de vragen met aandacht blijven beantwoorden.

marktonderzoek nieuwe stijl

Insipirerende rapportages

Onderzoeken kunnen nog zo goed opgezet zijn, wanneer de rapportage niet aanspreekt zullen de resultaten geen impact hebben. Wij besteden daarom veel aandacht aan rapportages en laten die zo goed mogelijk bij uw voorkeuren aansluiten. We laten de resultaten spreken en proberen deze zoveel mogelijk te verklaren: vanuit het onderzoek zelf, trendinformatie en natuurlijk onze eigen expertise. Vaak is PowerPoint nog de gewenste oplevervorm, maar ook audiovisuele rapportages behoren tot de mogelijkheden.