Bent u actief in de vakantie of vrije tijdssector? Wij onderzoeken trends binnen deze categorie en gaan onder andere in op de afwegingen die consumenten maken bij het invullen van hun vrije tijd, zowel voor de korte termijn als voor vakanties.

Categorieën waar we ons op richten

 • Sport en actief bewegen
 • Hobby
 • Media
 • Entertainment binnenshuis
 • Ontspanning (o.a. mindfulness / meditatie)
 • Zelfontwikkeling
 • Evenementen en festivals
 • Horeca
 • Kunst & cultuur
 • Dagje uit / avondje uit
 • Korte trip
 • Lange vakantie

We kijken naar welke doelgroepen welke vormen van vrije tijdsbesteding kiezen en hoe ze tot hun keuze komen. We onderscheiden zowel voor vakantie als voor vrije tijd segmenten op basis van behoeften. En onderzoeken in hoeverre de overwegingen per segment verschillen.

Los van deze categorieën stellen we socio demografische en psychografische kenmerken vast. Zodat we ook weten hoe doelgroepen er uit zien op basis van persoonskenmerken, lifestyle en waarden. En welke maatschappelijke thema’s ze aanspreken. Door dit met elkaar te verbinden levert dat een rijk beeld op van kansrijke doelgroepen.

Voor deze categorie bieden we diverse trendrapportages en kunnen we maatwerk onderzoek koppelen aan beschikbare gegevens. Dat geeft extra context bij de antwoorden die we op uw vragen leveren.