FACT BASED TRENDWATCHING: RELEVANTE TRENDS VOOR UW CATEGORIE

 • “Welke toekomstige ontwikkelingen kan ik voor mijn categorie verwachten?”
 • “Hoe zit dat voor verschillende doelgroepen?”
 • “Hoe is het handelen van consumenten binnen mijn categorie vanuit een breder perspectief te verklaren?”
 • “Hoe kan ik zo goed mogelijk inspelen op de trends binnen mijn categorie?”
 • “Wat kan ik leren van omringende categorieën? En hoe kan ik dat inzetten om zelf succesvol te zijn?”
 • “Op welke trends kan mijn organisatie het best inspelen?”

Zijn deze vragen herkenbaar? Fact Based Trendwatching geeft via zelf uitgevoerd marktonderzoek binnen een database van ruim 600.000 consumenten antwoord. Neem contact op zodat u weet hoe we uw organisatie kunnen helpen. Of bekijk op deze pagina wat Fact Based Trendwatching is, hoe het werkt en welke output u kunt verwachten.

Wat is het?

Met Fact Based Trendwatching belichten we zowel brede consumententrends en verdiepen we trends binnen categorieën. Dit doen we door zelf marktonderzoek uit te voeren en de belangrijkste vragen voor een categorie te beantwoorden. Bijvoorbeeld rondom aankoopgedrag, productvoorkeur, behoeften, et cetera. Door langdurig één categorie centraal te stellen kunnen we uitgebreid de diepte in gaan en een enorme hoeveelheid aan inzichten verzamelen.

Hoe werkt het?

Via branche experts en trendwatchers analyseren we zowel brede consumententrends als trends die specifiek voor uw en omringende categorieën gelden. De basis voor het verzamelen van deze trends is zelf uitgevoerd marktonderzoek aangevuld met externe bronnen. Onderzoek vindt plaats door middel van korte vragenlijsten die we aan een grote groep respondenten voorleggen. We bouwen hiermee per respondent een enorme hoeveelheid aan inzichten op.

 

Welke output kunt u verwachten?

We verbinden zo veel mogelijk inzichten, zodat we veel context krijgen. Dit geeft u onder andere richting voor productontwikkeling, innovatie, merkpositionering en marketingcommunicatie.

 

Zie onderstaande figuur hoe algemene consumententrends toegepast worden op een categorie en daar binnen welke relevant zijn voor uw organisatie of merk:

Wilt u meer weten of heb je een specifiek vraagstuk waarbij u Fact Based Trendwatching wilt inzetten? Neem dan contact op via: info@factbased.nl

VORMEN:

 • Inzichten via zelf uitgevoerd onderzoek (kwantitatief)
 • Kwalitatief onderzoek
 • Desk research
 • Trendpresentaties
 • Workshops

Wilt u meer weten of heeft u een specifiek vraagstuk waarbij u Fact Based Trendwatching wil inzetten?

Neem contact op