Fact Based is gespecialiseerd in drie thema’s. Voor deze thema’s verzamelen we trends die we zoveel mogelijk koppelen aan de onderzoeken die we op maat voor u uitvoeren.

3 thema's waar we specialist in zijn:

VAKANTIE & VRIJE TIJD
Hoe vullen consumenten hun vrije tijd in en welke factoren hebben daar invloed op? Welke vormen van vrije tijdsbesteding concurreren met elkaar en hoe komen consumenten tot een afweging? Wat zijn de belangrijkste overwegingen die consumenten maken bij het oriënteren op een vakantie?
Meer
MOBILITEIT
Hoe reizen we momenteel van A naar B en tegen welke problemen lopen we aan? In hoeverre verwachten consumenten dat de manier waarop ze reizen de komende jaren gaat veranderen? En in welke vorm? Voor welke nieuwe mobiliteitsoplossingen staan consumenten al open en voor welke nog niet?
Meer
DUURZAAM
Welke rol speelt duurzaamheid in ons dagelijks leven? En hoe handelen we daarnaar? Binnen welke categorieën is duurzaamheid vanzelfsprekend en binnen welke categorieën (nog) niet? Welke afwegingen maken consumenten om duurzaam te handelen? En hoe verschilt dat tussen de verschillende doelgroepen?
Meer