Bent u op zoek naar inzichten rondom mobiliteit? Wij onderzoeken trends binnen deze categorie en gaan onder andere in op de afwegingen die consumenten maken bij het kiezen van bepaalde vervoermiddelen en hoe dat verschilt tussen doelgroepen.

Thema’s waar we ons op richten:

  • Kennis over mobiliteitsoplossingen
  • Gebruik versus bezit
  • Voorkeuren voor vervoermiddelen
  • Het nieuwe werken
  • Rol van duurzaamheid
  • Toekomstverwachtingen

 We kijken naar welke doelgroepen welke vormen van mobiliteit kiezen per situatie en hoe ze – per situatie – tot hun keuze komen. We onderscheiden daarin segmenten op basis van behoeften. En onderzoeken in hoeverre de overwegingen per segment verschillen.

Los van deze categorieën stellen we socio demografische en psychografische kenmerken vast. Zodat we ook weten hoe doelgroepen er uit zien op basis van persoonskenmerken, lifestyle en waarden. En welke maatschappelijke thema’s ze aanspreken. Door dit met elkaar te verbinden levert dat een rijk beeld op van kansrijke doelgroepen.

Voor deze categorie bieden we diverse trendrapportages en kunnen we maatwerk onderzoek koppelen aan beschikbare gegevens. Dat geeft extra context bij de antwoorden die we op uw vragen leveren.