FACT BASED INNOVATION: innoveren met feitelijke onderbouwing

 • “Hoe kansen om te zetten naar goede ideeën?”
 • “Welke innovaties werken het beste voor mijn organisatie?”
 • “Hoe moet ik deze ontwikkelen zodat het optimaal aansluit bij de behoefte van mijn doelgroep?”
 • “Wat is de beste naam en positionering voor mijn innovatie?”
 • “Hoe succesvol zal mijn innovatie zijn?”
 • “Welke factoren kunnen het slagen van mijn innovatie beïnvloeden?”

 Zijn deze vragen herkenbaar? Fact Based Innovation geeft via marktonderzoek en workshops / co-creatie sessies antwoord. Neem contact op zodat u weet hoe we uw organisatie kunnen helpen. Of bekijk op deze pagina wat Fact Based Innovation is, hoe het werkt en welke output u kunt verwachten.

Wat is het?

Fact Based Innovation helpt bij alle fases van het innovatieproces. Het brengt inzichten samen om te komen tot kansrijke innovaties. Met marktonderzoek als belangrijke ondersteunende factor. Innovaties hoeven niet alleen nieuwe producten of diensten te zijn, maar het kunnen ook verbeteringen zijn op bestaande producten of diensten. Of andere processen of een vernieuwde positionering.

Hoe werkt het?

We inventariseren samen met u wat nodig is om uw innovatie succesvol te laten zijn. En waar Fact Based toegevoegde waarde kan bieden. Fact Based Innovation biedt een totaaloplossing, maar kan ook voor delen van het innovatieproces ingezet worden. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën, of bij het toetsen van ideeën die al eerder zijn bedacht. Marktonderzoek is vrijwel altijd onderdeel van een innovatietraject. Door de beschikbaarheid van trends en de efficiënte wijze waarop we onderzoek uitvoeren is Fact Based Innovation zeer geschikt voor organisaties die agile werken.

 

Welke output kunt u verwachten?

Onze aanpak en de output worden volledig op maat ingericht. Dit kan in de vorm van presentaties, video’s, workshops of ontwerpen van nieuwe producten zijn. We werken samen met partners die specialist zijn in het leveren van deze output.

 

Per fase in het innovatieproces hebben we onze veel gebruikte oplossingen opgesomd in onderstaand overzicht:

Wilt u meer weten of heeft u een specifiek vraagstuk waarbij u Fact Based Innovation wilt inzetten? Neem dan contact op via: info@factbased.nl

VORMEN:

 • Kwalitatief onderzoek
 • Kwantitatief onderzoek
 • Desk research (o.a. binnen ons eigen trendonderzoek)
 • Brainstorm / co-creatie
 • Workshops

Wilt u meer weten of heeft u een specifiek vraagstuk waarbij u Fact Based Innovation wilt inzetten?

Neem contact op