Bent u op zoek naar inzichten op het gebied van duurzaamheid? Wij onderzoeken trends voor duurzaamheid en gaan onder andere in op de mate waarin duurzaamheid een rol speelt bij het kiezen van producten of diensten. Hoe dat verschilt tussen categorieën en naar doelgroepen.

Thema’s waar we ons onder andere op richten:

  • Kennis over duurzaamheid
  • Impact duurzaamheid binnen verschillende categorieën
  • Belang verschillende aspecten duurzaamheid
  • Vertrouwen versus wantrouwen in organisaties
  • Interesse in nieuwe oplossingen
  • Eigen verantwoordelijkheid
  • Oordeel over duurzaam handelen organisaties

Naast deze thema’s onderscheiden we segmenten op basis van behoeften. En onderzoeken in hoeverre de overwegingen die men maakt per segment verschillen.

Los van deze categorieën stellen we socio demografische en psychografische kenmerken vast. Zodat we ook weten hoe doelgroepen er uit zien op basis van persoonskenmerken, lifestyle en waarden. En welke maatschappelijke thema’s ze aanspreken. Door dit met elkaar te verbinden levert dat een rijk beeld op van kansrijke doelgroepen.

Voor deze categorie bieden we diverse trendrapportages en kunnen we maatwerk onderzoek koppelen aan beschikbare gegevens. Dat geeft extra context bij de antwoorden die we op uw vragen leveren.