Duurzaam is een thema waar heel veel startups en scale-ups in actief zijn. Ook Fact Based voert veel onderzoek binnen dit thema uit. Op eigen initiatief en voor opdrachtgevers. Inmiddels weten we erg goed hoe belangrijk duurzaamheid is in het keuzegedrag van consumenten. En dat de ene consument daar heel anders mee omgaat dan de andere. Fact Based biedt vanuit inzichten veel houvast zodat jij als startup of scale-up direct de juiste doelgroep met de juiste boodschap weet te pakken. Meer weten? Mail: info@factbased.nl of bel 06-36287443.

Consumenten willen wel duurzamer handelen, maar ervaren vaak belemmeringen (oktober 2020)

De thema’s binnen duurzaamheid waar consumenten zich de meeste zorgen over maken zijn de plastic soep en het verdwijnen van bossen en regenwouden. De meest effectieve maatregelen voor een beter leefbare wereld vinden ze het grootschalig aanplanten van nieuwe bossen en een sterke toename in het hergebruik van producten. Driekwart van de consumenten vindt duurzaamheid belangrijk, maar maakt in het dagelijks leven regelmatig niet duurzame keuzes. Dat is ook duidelijk te zien in de aankoopbeslissingen die consumenten nemen. Bij de meeste categorieën speelt duurzaamheid een kleine rol, maar dat verschilt ook weer sterk. Het speelt een relatief sterke rol bij de keuze van een nieuwe energieleverancier. Daarnaast speelt duurzaamheid regelmatig een rol bij de aankoop van eten & drinken, de keuze voor een vervoermiddel en bij de aanschaf van consumentenelektronica.

De belangrijkste redenen dat consumenten wel duurzaam willen handelen, maar dat niet altijd doen is omdat ze het niet altijd even makkelijk vinden. Dan kiezen ze toch op basis van andere aspecten. In veel gevallen prijs en beschikbaarheid. Daarnaast raken veel consumenten in de war van alle meningen over duurzaamheid. En twijfelen wat ze nu eigenlijk moeten geloven.

 

case Supersola: inzichten Fact Based bieden nieuw type zonnepaneel goede marktstart (mei 2020)

Supersola is een nieuw type “plug & play” zonnepaneel dat uitklapbaar is waarmee het ook geschikt is om te plaatsen op een plat dak. Met de stekker in het stopcontact creëren consumenten hun eigen zonne-energie. Fact Based is voor de introductie van het product op de Nederlandse markt gevraagd marktonderzoek uit te voeren met als doel: de optimale positionering en prijsstelling voor Supersola te bepalen om zodoende de verkoop te maximaliseren. Het onderzoek bood Supersola een karrevracht aan inzichten waar Fact Based de meest relevante uit selecteerde om Supersola gericht advies te kunnen geven. Zo heeft Supersola uit het traject geleerd:

  • Op welke doelgroep zij zich het beste konden richten
  • Welke prijsstelling ze voor hun product konden hanteren
  • Welke claims rondom hun product het beste aanslaan bij de doelgroep
  • Wat de belangrijkste barrières voor consumenten zijn en hoe ze die konden overwinnen.

Op basis van de inzichten en het advies uit het onderzoek heeft Supersola het product eind mei succesvol op de Nederlandse markt geïntroduceerd.