FACT BASED CUSTOMIZED: MAATWERK ONDERZOEK

  • “Hoe komt de consument binnen mijn categorie tot een aankoopkeuze?”
  • “Hoe kan ik mij onderscheiden zodat ik opval in de markt?”
  • “Waarom trekt mijn concurrent bepaalde consumenten wel aan en ik niet?”
  • “Wat is een kansrijke richting voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën?”
  • “Welke behoeftes zijn er onder mijn (beoogde) doelgroep? En in welke mate worden die reeds vervuld?”
  • “Waar lopen klanten in mijn categorie tegenaan? En wat kan ik er aan doen om hun problemen zo goed mogelijk op te lossen?”
  • “Welke segmenten binnen mijn categorie zijn kansrijk?”

Zijn deze vragen herkenbaar? Fact Based Customized geeft via marktonderzoek op maat duidelijk en op efficiënte wijze antwoord. Voor uw specifieke vraag bepalen we in overleg de best passende opzet. Met een database van ruim 600.000 consumenten vinden we de meest uitdagende doelgroepen en leveren we hele rijke profielen.

Neem contact op zodat u weet hoe we uw organisatie kunnen helpen. Of bekijk op deze pagina wat Fact Based Customized is, hoe het werkt en welke output u kunt verwachten.

Wat is het?

Marktonderzoek is vaak maatwerk. Fact Based Customized biedt deze maatwerk oplossing, en beantwoordt elke unieke onderzoeksvraag via korte onderzoeken waarbij we invullen via de smartphone als uitgangspunt nemen. Waar mogelijk koppelen we de inzichten met trends die we voor uw categorie beschikbaar hebben. Daarmee bieden we extra context zonder dat we meer vragen hoeven te stellen.

Hoe werkt het?

U levert uw belangrijkste vragen aan, wij verwerken dit tot een heldere vragenlijst. Deze programmeren we en leggen we voor aan een relevante doelgroep. Binnen de database van ruim 600.000 consumenten zijn hele specifieke doelgroepen vaak goed te bereiken. Bij customized trajecten staat de smartphone centraal. Vragenlijsten zijn nooit langer dan 5 minuten en worden voor respondenten zo begrijpelijk mogelijk gemaakt. Is er meer vraagtijd nodig dan 5 minuten dan splitsen we de vragenlijst op in modules. Daarmee leren we tijdens het traject en is een deel van de antwoorden al beschikbaar voordat het volledige traject is afgerond.

 

Fact Based Customized trajecten zijn uiterst efficiënt: al binnen enkele dagen kunnen we volledige marktonderzoekstrajecten uitvoeren. Met een modulaire opbouw en het gebruik van relevante trendinzichten, worden klanten tijdens de trajecten al meegenomen in de resultaten. Ideaal voor partijen die agile werken.

 

Welke output kunt u verwachten?

De uitkomsten zijn actiegericht, rapportages zijn meestal bondig, verhalend en bevatten eenvoudig leesbare grafieken. Net als de opzet is ook de rapportage maatwerk.

 

Fact Based staat voor het verbinden van inzichten. Indien relevant en beschikbaar verbinden we algemene trends, met trends voor uw categorie met de inzichten uit het maatwerk onderzoek. Dit creëert extra context bij de antwoorden op uw vragen:

Wilt u meer weten of heeft u een specifiek vraagstuk waarbij u Fact Based Customized wilt inzetten? Neem dan contact op via: info@factbased.nl.

VORMEN:

  • Kwantitatief onderzoek
  • Presentaties / workshops

Wilt u meer weten of heeft u een specifiek vraagstuk waarbij u Fact Based Customized wilt inzetten?

Neem contact op